Kommunen vill kameraövervaka skolor

Gotlands kommun vill börja med kameraövervakning i fem Visbyskolor. Syftet är att minska skadegörelsen.

Under förra året anmäldes över 500 fall av klotter på Gotland. Därtill kom 370 fall av skadegörelse och nära 40 bränder som orsakade skador.

Enbart Gotlands kommun betalar årligen över en miljon kronor för skadegörelse och klotter.

För att minska skadegörelsen vill kommunen införa kameraövervakning i fem skolor i Visby. Det gäller Säveskolan, Solbergaskolan, Södervärn Gråbo- och Tjelvarskolan.

Enligt den skadeförebyggande rapport som kommunen tagit fram i samarbete med ett försäkringsbolag så är den vanligaste formen av skadegörelse i skolan klotter och krossade fönsterrutor.

Skadegörelsen utförs huvudsakligen på kvällar och helger och under skolloven. Det har också gjorts försök att anlägga bränder i skolorna.

Enligt det förslag som nu presenteras för barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden så ska skolornas fasader övervakas med kamera och skolorna också belysas mer. På Gråboskolan vill man även ha kameraövervakning av taket.