GEAB vill dra kablar i Burgsviken

GEAB vill lägga ner två elkablar i Burgsviken, mellan Öja och Näs, för att ersätta befintlig luftledning. Som det i sin tur kan bli aktuellt att gräva ner, för att ha som reserv.

En del av området där kablarna i Burgsviken föreslås ligga, är Natura 2000-område, alltså av EU ansett som värdefullt för den biologiska mångfalden, därför finns ideér kring att gräva ner kablarna en bit in på land, och dra dem under stranden.

Skulle det här visa sig möjligt, kan det bli aktuellt till slutet av nästa år.