Vägbelysning kvar på landet

Vägbelysningen på den gotländska landsbygden blir kvar. Kommunfullmäktige beslutade efter lång debatt att tekniska nämnden får i uppdrag att vidta såna åtgärder att belysningspunkterna i allt väsentligt kan bibehållas i nuvarande omfattning.
Tekniska nämnden har räknat med att 2 000 belysningspunkter på den gotländska landsbygden ska slopas i takt med att de tjänat ut. Vägverket vill inte längre ta ansvar för belysningsstolparna. En del fullmäktigepolitiker tyckte att det fanns andra och mer angelägna frågor att satsa pengar på. Men majoriteten i kommunfullmäktige ansåg att det här är en viktig symbolfråga för landsbygden.