Naturbetesmarkerna på ön ökar

Det gotländska landskapet öppnas alltmer - tack vare ett projekt av Världsnaturfonden.

Naturbetesmarkerna på Gotland har det senaste året ökat med fem procent och omfattar nu cirka 25 000 hektar - detta alltså tack vare det naturbetesprojekt som Världsnaturfonden driver i delar av Sverige.

Projektet på Gotland omfattar - förutom att återuppta betet på värdefulla naturbetesmarker - även att introducera naturbeteskött från Gotland i butikerna, en kvalitetsprodukt där djuren enbart betat på naturmarker.

Världsnaturfonden räknar också med att det på Gotland finns ungefär 10 000 hektar som tidigare varit betade, men som nu växer igen.

Det här skriver GT idag.