Medeltida husgrunder funna på Fårö

Två medeltida husgrunder har de senaste åren grävts fram av arkeologer och intresserade amatörarkeologer vid Langhammars på Fårö.

Inga större spektakulära fynd har gjorts. De flesta föremål som hittats har varit av järn. Här fanns också en del keramikskärvor och ett mindre antal mynt.

Sammanlagt handlar det om 17 mynt och en kuriositet i sammanhanget är att man funnit ett mynt från varje regent under den aktuella tidsperioden, alltså från 1040 till 1410.

Båda husen är från medeltiden och det ena är äldre än det andra. Men arkeologerna kan inte säga om båda husen varit bebodda samtidigt eller om de avlöst varandra.

En första rapport från utgrävningarna är klar, men sen dess har arkeologerna fortsatt sitt arbete och någon slutlig redovisning har ännu inte gjorts.