Elev polisanmäld av lärare

Två gymnasielärare på Gotland har polisanmält en elev för olaga hot.

Det var under en lektion nyligen som en hetsig diskussion mellan lärarna och eleven uppstod.

Det började med att eleven inte fick ha sin egen dator inne i en datasal. När de tre gick ut ur salen för att diskutera ska eleven, enligt lärarna, ha uppträtt aggressivt och uttalat ett hot.

Polisen har utifrån anmälan gjort bedömningen att inget brott har begåtts, och därför har ärendet lagts ner. Det är nu upp till skolan att utreda händelsen.