Medborgare föreslår lärlingsjobb

Varva skolundervisning med lärlingsjobb eftersom så många elever är skoltrötta. Det föreslår en visbybo i ett medborgarförslag till kommunen.

Visbybon tycker till och med att halva undervisningen, i alla fall när det gäller vissa yrkesområden, kan gå till lärlingsjobb och den andra halvan till skolundervisning.

I ett annat medborgarförslag föreslås att den nuvarande treåriga gymnasieutbildningen bör utökas till fyra år för de som vill gå idrottsgymnasium. Då kan de som idrottar på hög nivå ha flera träningspass i veckan istället för som nu bara ett pass en eftermiddag i veckan.