Arvoden debatteras på fullmäktige

Idag sammanträder Gotlands kommunfullmäktige - med en diger dagordning. Strategisk plan och budget, höjning av VA-taxan och ändrade bestämmelser om pensionsförmåner till förtroendevalda - det är några av ärendena.

Men sammanträdet börjar med lite prisyra. För årets eko-kommunpris skall delas ut, till hemtjänsten inom äldreomsorgen. Genom att hemtjänsten hyrt miljöbilar till sin mycket kringflackande verksamhet så hjälper den förvaltningen till att skapa efterfrågan på förnybara bränslen på Gotland. Prisvärt att sänka utsläppen av växthusgaser, tycker kommunledningen och belönar den fordonsansvarige.

Det lär kunna bli debatt kring de ändrade bestämmelserna för förtroendevaldas ersättningar. Som vi berättat har den nya oppositionen tyckt att de moderata halvtidskommunalråden kommer att tjäna för bra på sina kommande nämndordförandeuppdrag. Oppositionsrådet Björn Jansson, socialdemokrat, kräver att arvodet för ordförandeskapet i en nämnd skall halveras - om innehavaren samtidigt har ersättning för en halvtid som kommunalråd. Omröstning i den frågan hänger i luften, för när frågan om arvodena behandlades i kommunstyrelsen var det fortfarande socialdemokratisk majoritet - och Björn Janssons förslag vann. I fullmäktige idag är det NY majoritet. Och det skall bli spännande att se om de båda berörda - Lena Celion & Gustaf Hoffstedt (m) deltar i beslutet. Det gjorde de i kommunstyrelsen - fast då var de inte formellt utsedda.

Ett annat ärende som gäller de folkvalda är ändrade bestämmelser om pensionsförmåner till förtroendevalda.

För att få visstidspension från Gotlands kommun krävs 12 års förtroendeuppdrag. Pengar betalas alltså ut till den som demokratiskt tjänat kommunen i tre mandatperioder - om det politiska uppdraget varit en ”betydande del av ett heltidsuppdrag”, som en formulering varit - Jan Lundgren, Hans Klintbom - det är personer som kvalar in för sina insatser t ex. Men dagens förslag till beslut ökar kretsen av de som kommer på fråga för ersättningen.

Kommunens arvodeskommitté föreslår att uppdragstiden skall vara minst 25 procent av en heltid för att pensionsbestämmelserna skall gälla. Det betyder att flera nämndordföranden som har sitt uppdrag som fritidssyssla kommer att kunna få visstidspension fram till 65- årsdagen. Det sker också en samordning av förtroendeuppdrag och kommunal anställning. Det innebär att det räcker att ha åtta års kommunal anställning och förtroendeuppdrag över en mandatperiod för att få maximal visstidspension, framgår av handlingarna till dagens möte. Där står också att kommunen har ”sistahandsansvar”. Det betyder att Gotlands kommun kan få betala pensionen för uppdrag som en politiker haft i en annan kommun - om den passerar 12-årsgränsen här.

Men det finns inte en enda siffra presenterad som prognos på vad dagens beslut kan komma att kosta - i framtiden. Ärendet är, osannolikt nog, inte berett som ett ekonomiskt ärende. Kommunen har förvisso att följa ett centralt avtal om förtroendevaldas pensionförmåner - och det kan ju göra räknandet mindre intressant. Men det är ett lokalt drag att sänka nivån för när pengarna skall betalas ut - alltså från kanske 40 procentiga uppdrag till 25 procentiga - och därmed alltså öka kretsen av de som kan komma i fråga. Varken kommunens ekonomidirektör, personalchef eller kommunjurist har idag kunnat svara på vad prislappen för detta blir framöver - och lika lite lär de som fattar beslut idag kunna överblicka innebörden av sitt beslut.

Ett par nya nämnder inrättas idag - en nämnd för vuxnas lärande - som får ta över somligt av det arbete som idag sker inom barn- och utbildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och arbetscentrum. Det skall också utredas vilka verksamheter vid Lövsta som skall ingå. En överförmyndarnämnd startar också - med tre ledamöter.

Och så blir det dyrare med kommunalt vatten och avlopp. VA-taxan höjs med 10 procent. Det väntas ge 7-8 miljoner per år i kommunens kassa.