Chefslöner inom kommunen för höga

Lönerna för cheferna inom kommunen är för höga och det har gett negativa signaler i verksamheten. Det tycker folkpartisten Bror Lindahl som är ordförande för den så kallade utförarnämnden, Gotlands vård och omsorg. Det gör han i i ett skriftligt svar på en interpellation från centerpartisten Barbro Ronsten om lönerna inom vård och omsorg.
Bror Lindahl säger att det behövs en utjämning av löneskillnader mellan olika förvaltningar, men att ökningarna inom utförarnämnden anpassats till lönenivåerna hos barn- och utbildningsnämnden och hälso- sjukvårdsnämnden.