Vänsterpartister utsedda till nämnder

Vänsterpartiet på Gotland har nu beslutat vilka personer som ska representera partiet i kommunens styrelser och nämnder.
Brittis Bentzler blir ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden, där hon tidigare varit ordförande.

Carina Lindberg representerar vänsterpartiet i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lars Åkerlund tar plats i social- och omsorgsnämnden.

Roland Norbäck i tekniska nämnden.

Tore Tillander i byggnadsnämnden.

Christer Jonsson är ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Terese Mangard i miljö- och hälsoskyddsnämnden

och Bodil Rosengren sitter i vuxenutbildningsnämnden för vänsterpartiet.

Vänsterpartiet på Gotland oroas över att försämringarna av a-kassan kommer att leda till att orättvisorna ökar och kommer därför att prioritera arbetet mot orättvisor i det politska arbetet de kommande fyra åren.