Skräpiga byggnader rivs på A 7-området

Nu finns ett förslag till detaljplan för det område Mullvaden på A 7-området i Visby, där bland annat Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet just börjat bygga sina nya lokaler.

Av planen framgår bland annat att den skräpiga bebyggelsen i norra delen av A 7-området, intill Radio Gotlands hus, skall skall bort och ersättas.

Här finns möjligheter att bygga till exempel bostäder, kontor, handel och restaurang. Men i förslaget påpekas också att ny bebyggelse skall varvas med träd och grönområden.

De som vill yttra sig om förslaget till detaljplan för kvarteret Mullvaden skall göra det senast den 18 december.