Arvode- och pensionsomröstning på fullmäktige

Båda kommunalråden Lena Celion och Gustaf Hoffstedt deltog i omröstningen när frågan om ersättningen för de förtroendevalda avgjordes i kommunfullmäktige nu på eftermiddagen.

En omröstning som innebär att de båda först delar på kommunalrådslönen och även får fullt arvode för de nämndordförandeuppdrag de får från årsskiftet.

I den fyrtiofem minuter långa debatten var oppositionen, som krävt att arvodet för ordförandeskapet i en nämnd skulle halveras - om innehavaren samtidigt har ersättning för en halvtid som kommunalråd, kritisk mot förfarandet som de hävdade var ett sätt att laborera med arvoden. Något som bland andra centerns Eva Nypelius och moderaternas Inger Harlevi tillbakavisade.

Oppositionsrådet Björn Jansson hävdade också att om de vunnit valet skulle också de ha minskat antalet kommunalråd, från fem till fyra.

Däremot blev det ingen diskussion alls om ändrade bestämmelser om pensionsförmåner till förtroendevalda, som innebär att fler än i dag kommer att komma att få visstidspension fram till 65- årsdagen. Bland annat kommer det räcka att ha åtta års kommunal anställning och förtroendeuppdrag över en mandatperiod för att få maximal visstidspension. Beslutet klubbades utan diskussion.