EU-möte avgör trätjärans framtid

I dag på måndagen kan EU avgöra framtiden för trätjäran. Svenska Kemikalieinspektionen ska träffa systermyndigheterna inom EU i Bryssel idag och i morgon för att bland annat diskutera om trätjära ska räknas som ett bekämpningsmedel.

Och Sverige har stöd av övriga Norden och en gemensam rapport om tjäran. Tester har enligt rapporten visat att trätjäran bara skadar en av tre olika träsvampar och skulle därför enligt svensk synvinkel inte kallas för biocid - det vill säga en kemikalie som dödar levande organismer.

Sedan år 2000 måste tillverkare och försäljare av bekämpningsmedel ansöka om att få fortsätta med sina produkter. Ingen i Sverige ansökte om tillstånd för trätjära eftersom den här inte ansetts som bekämpningsmedel.

Reporter: Jonas Neuman
e-post: jonas.neuman@sr.se