VA-taxan höjs med tio procent

Från den första januari blir det dyrare med kommunalt vatten och avlopp, detta när VA-taxan höjs med tio procent. Gotlands kommunfullmäktige fattade beslutet på sitt möte i dag.

Höjningen, som väntas ge sju till åtta miljoner kronor per år i kommunens kassa, motiveras med ökade krav och arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i visbyområdet.

Fullmäktige bestämde också om en reviderad plan för VA-utbyggnaden.