Beslut om två nya nämnder

Kommunfullmäktige bestämde i dag att inrätta en överförmyndarnämnd från och med årsskiftet.

Dessutom inrättas en nämnd för vuxnas lärande, som får ta över somligt av det arbete som idag sker inom barn- och utbildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och arbetscentrum.

Samtidigt avvecklas styrelsen för konsult- och servicekontoret.