Beslut om kommunflytten

Kommunfullmäktige godkände i dag flytten av kommunala förvaltningar till militärens tidigare lokaler på Visborgs slätt.

Beslutet innebär att kommunens hyreskostnader ökar med cirka 10 miljoner kronor om året till 26 miljoner och till det kommer värme för en miljon. Men kommunen räknar med att verksamheten ska bli effektivare än i innerstan och att det ska behövas färre anställda.

Dessutom godkände fullmäktige köpet av ett 360 hektar stort område med flera fastigheter på P18.

- Ett historiskt och strategiskt köp som ger möjligheter att utvidga Visby söderut och Visborg kan bli en av de nya stadsdelarna, sa kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius, centern.