Vill förbjuda supandet på Slites gator

Ett förbud mot förtäring av alkohol på allmän plats bör införas i Slite centrum, skriver moderaten Solveig Artsman i en motion till kommunfullmäktige.

Hon anser att många boende känner sig otrygga i centrum när berusade personer stör ordningen, och att ett förbud skulle hjälpa polisen att hantera problemet. I Visby finns ett sådant förbud sedan flera år tillbaka.