Fler turister skall lockas till Gotland

Vilka trender, hot och möjligheter finns inom turistnäringen på Gotland i framtiden? Det är tre av de frågor som ställs när Gotlands Turistförening bjuder in till tre diskussionskvällar.

Förhoppningen är också att få svar på den till synes eviga turistfrågan: Hur får vi fler besökare till Gotland året runt?

Något som också tas upp är hur vi bättre kan utnyttja öns historia, kultur och natur för att locka till oss fler turister.

Möten hålls i Hemse, Lärbro och Visby i månadsskiftet november-december.