Lösa höns vållar tvist mellan grannar

Höns som går lösa och skräpar ner har vållat en tvist mellan grannar på södra Gotland.

Ägaren till hönsen låter djuren gå lösa utan stängsel och dem tar sig därmed in på grannens tomt där de krattar sönder marken och smutsar ner med avföring.

Hönsen har också blivit en trafikfara, eftersom landsvägen går precis intill.

Miljö och hälsoskyddskontoret har vid flera tillfällen uppmanat hönsägaren att sätta upp stängsel eller liknande, men inget har hänt. Miljö och hälsa är därefter avskrivit ärendet.

Nu har grannarna överklagat och får även med sig länsstyrelsen som återremmiterar ärendet till miljö och hälsa för ny handläggning utifrån reglerna om miljö och hälsoskydd