Finländare vill köpa Swedish Meats

Finländska Atria-koncernen har lagt ett bud på Swedish Meats verksamhet för förädlade köttprodukter. Budet är värt 1,3 miljarder kronor.

Atria vill efter köpet slå samman förädlingsverksamheterna med Atria Sverige, det vill säga Lithells.

Swedish Meats erbjuds samtidigt ett betydande ägande i Atria.

”För att fördjupa det föreslagna partnerskapet är Atria också villigt att investera i en 20 procents minoritetsandel i Swedish Meats slakt och styckningsverksamhet”, skriver Atria i ett pressmeddelande.

Tidigare i höst har den finländska bondeägda slakterikoncernen HK Ruokatalo meddelat att man vill köpa Swedish Meats för över en miljard kronor.