Stöd bara till betodlare som lägger av

Det är bara de jordbrukare som slutar odla betor, som ska ha stöd när betodlingen minskar. Det anser länsstyrelsen på Gotland i en skrivelse till regeringen.

Jordbruksverket har föreslagit att alla betodlare ska kunna få stöd - även de som fortsätter att odla betor.

Men länsstyrelsen, med stöd av Betodlarföreningen, Lantbrukarnas länsförbund och Gotlands kommun, anser  att det är de områden där odlingen minskar ska ha stöd.

Annars kan odlare på fastlandet både få stöd och fortsätta odla betor, särskilt om de finns nära ett sockerbruk och har billiga transporter dit.

Gotlänningarna är eniga om att länsstyrelsen ska hålla i den fortsatta handläggningen och bör få särskilda resurser för att klara det.

I början på nästa månad arrangeras ett möte på Jordbruksdepartementet om framtiden för sockernäringen.