Mer pengar behövs till designutbildning

Gotlands kommun vill att regeringen ger Högsskolan på Gotland högre ersättning för eleverna på utbildningen i industriell design.

Högskolan har själv i flera år krävt att de ska få lika mycket för designeleverna som de andra högskolor får.

Design-utbildningarna på alla andra högskolor i landet får nästan lika mycket för en desigelev som Högskolan på Gotland får i ersättning för tre elever. Med en högre ersättning för designutbildningen skulle högskolan kunna anställa fler lärare.

Kommunen har nu skrivit till regeringen för att stödja högskolans krav. Där lyfter de bland annat fram hur viktig utbildningen är för att utveckla näringslivet på Gotland.

Flera av öns företag samarbetar med designutbildningen, och samarbetet har bland annat resulterat i en smartare köksinredning för båttillverkaren Nimbus.