Torkan kan påverka betskörden

Den långvariga torkan påverkar nu jordbruket på Gotland alltmer och årets betproduktion kan komma att bli betydligt sämre än vad den första skördeprognosen visade.
Det är dock för tidigt att säga något bestämt ännu, enligt betinspektör Marek Jönsson. Om tre veckor tas sista provet inför skördeprognosen. Av Gotlands 4 500 hektar betor är cirka 15 procent konstbevattnade och påverkas inte av torkan.