Fem miljoner till vindkraftsundersökning

Energimyndigheten har beslutat att ge nära fem miljoner kronor i bidrag till Försvaret för en undersökning om och hur havsbaserade vindkraftverk stör radarövervakningen längs landets kuster.

Undersökningen ska göras i vår och i sommar och ska sen ska sen ligga till grund för beslut om havsbaserade vindkraftverk.

För att nå upp till riksdagens beslut om en kraftig vindkratsutbyggnad, anser Energimyndigheten att 60 procent av vindkraften bör placeras i havet.