Lättare bötfälla utländska oljebovar

En tuffare lag ska göra det lättare att att klämma åt bovarna bakom oljeutsläpp till havs.

Enligt ett riksdagsbeslut i förra veckan kan befäl på utländska fartyg ställas inför svensk domstol, även om de släppt ut olja ute på det fria havet eller inom andra EU-länders ekonomiska zon.
Ändringen gäller från årsskiftet, rapporterar Blekinge Läns Tidning.

Men för att ställa internationella miljösyndare inför rätta i Sverige, krävs att fartygen frivilligt uppsöker svensk hamn. Det går inte att tvinga in dem och straffet för de ansvariga ombord kan inte bli mer än böter, men rederierna kan dessutom få företagsbot.