Nya krav för dumpning av muddermassor

Ljugarns fiskareförening måste låta analysera bottenslammet för att visa hur förorenad botten är innan muddermassor får dumpas till havs, har Naturvårdsverket beslutat.

Ljugarns fiskareförening har tidigare fått nej på sin ansökan om dumpning, trots att hamnen redan är muddrad och muddermassorna nu ligger inne i hamnen. 
Fiskareföreningen hade räknat med att ett äldre tillstånd för dumpning skulle kunna förnyas - men så blev det alltså inte.

För att få ny dispens ska fiskareföreningen analysera bottenslammet för att se om det är förorenat av giftig bottenfärg.

Föreningen ska också välja en ny plats till havs att dumpa muddermassorna på. 
Där bör det vara djupare än 50 meter, anser Naturvårdsverket.