Bättre ekonomi på Stora Karlsö

Vid bolagsstämman i Karlsö Jakt- och Djurskyddsförening AB omvaldes Laila Modin som ordförande för en ny treårsperiod.
Efter ett år med negativt resultat kan bolaget nu visa ett positivt ekonomiskt resultat igen. Innevarande år har både antalet besökare och antalet övernattande ökat på Stora Karlsö. Bolaget satsar nu inför framtiden både inom forskning, information och verksamheter för barn- och ungdomar.