Inget stopp för bygge vid Fardume

Regeringen har beslutat att inte pröva ett överklagande som rör naturreservat vid Fardume träsk på norra Gotland.

De klagande vill att Fardume träsk skall klassas som naturreservat och därmed stoppa en planerad bebyggelse av nio hus i området.

Men länsstyrelsen avslog deras ansökan och regeringen går på samma linje och tar inte upp överklagandena till prövning.