Ingen vindkraft på Tofta skjutfält

Företaget Deltawinds satsning på vindkraftverk på Gotland skjuts på framtiden och ett hundratal nya jobb blir därmed inte verklighet på ett tag.

Deltawind hade planerat att bygga på Tofta skjutfält. Men eftersom försvarsmakten vill behålla stora delar av skjutfältet för sina övningar så har det hela gått i stå.

Från Deltawind är man besviken, eftersom man från kommunen fått uppfattningen att få utnyttja hela den attraktiva marken.

Planerna för Deltawinds verksamhet på Gotland har varit stora. I våras togs beslutet att förlägga både produktion och utveckling av företagets tvåbladiga vindkraftverk här på ön.

För Gotlands del skulle detta, enligt vd Urban Joelsson, kunna innebära uppemot hundra nya arbetstillfällen inom vindkraftområdet. Och att det blev just Gotland beror på den stora erfarenheten av vindkraft på ön och intresset från kommun och Högskola.

Tanken var då att bygga en fabrik och ett kompetenscentrum på Tofta skjutfält. Men som det ser ut nu så behåller försvarsmakten norra delen av skjutfältet och då återstår en del av det södra skjutfältet. Urban Joelsson kan tänka sig att bygga där, men han är orolig för att vindkraftsproduktionen riskerar att hamna för nära försvarets flygövningar.