Bidrag till kulturturism

Gotland ska förknippas med upplevelser i konstens tecken under försäsong och resandet till Gotland skall då öka markant.

Det anser kommunen och ger 300 000 till ”Öppna ateljéer”.

De anser kommunens regionala utvecklingsteam och bidrar också med pengar till projektet ”Långsiktig utveckling av öppna ateljéer på Gotland”.

Målsättningen är att öppna ateljéer, som nu funnits ett par år, skall utvidgas till att omfatta 120 medverkande konstnärer och evenemanget skall pågå i maj, mellan kristi himmelfärdshelgen och pingst.

Veckan däremellan skall gå i konstens tecken med work-shops, föreläsningar och happenings över hela Gotland.

Resandet till Gotland skall öka med 40 procent under evenemanget.

Gotlands kommun bidrar med som högst nästan 300 000 kronor till nästa års evenemang.