Risk att granen försvinner från ön

De senaste fem åren har de torra somrarna gjort det svårare för granodlarna eftersom många granar dött. Något som kan ge brist på gran i framtiden, säger julgransodlaren Göran Kebbe i Västerhejde.