Över 2000 namnprotester mot Ekängens nedläggning

Över 2000 personer har skrivit på en protestlista mot nedläggning av Ekängens äldreboende i Garda. Arbetsmiljöverket har riktat kritik mot arbetsmiljön där och oron har varit stor i bygden för att Ekängen skall försvinna. Vid ett möte igår lämnade Bosse Mattsson från gruppen Ekängens vänner över namnlistorna till moderatpolitikern Per Anders Croon. Nästa år kan det bli klart med Ekängens framtid