Färre regler kan ge fler vindkraftverk

Från och med 1 december krävs bara ett tillstånd istället för två för att få bygga vindkraftverk. Förändringen kan innebära fler vindkraftverk på Gotland, tror vindkraftprojektören Thomas Sirland.

Tidigare har det behövts både bygglov och miljötillstånd. I fortsättningen kommer det fortfarande att krävas bygglov, men däremot kan det räcka med att anmäla planerade verk på upp till 25 megawatt till miljö- och hälsoskyddskontoret.

I framtida anmälningsärenden räknar Thomas Sirland med att hans företag ska kunna få besked av miljö- och hälsoskyddsnämnden om nya vindkraftverk inom några månader. Tidigare har det kunnat ta två till tre år bara i första instans att få tillstånd. Utöver det har den ofta ännu längre bygglovsprövningen tillkommit. Ett vindkraftsföretag som Siral kommer alltså enligt Thomas Sirland att kunna tjäna ett par år i tid med det förenklade regelverket.

Thomas Sirland tror därför att de nya reglerna kommer att kunna snabba på den totala vindkraftutvecklingen på Gotland, förutsatt att ön får en ny kabel till fastlandet med ökade möjligheter till elöverföring.

Regeländringen innebär också att miljö- och hälsoskyddskontoret får mer att göra. Prövningsansvaret flyttas från miljödomstolen och länsstyrelsen till kommunen.

Anna Jutehammar
Anna.Jutehammar@sr.se