Nu startar tillverkning av träpellets

Gotlandsflis i Klintehamn vill börja tillverka värmepellets. Bolaget går samman med två andra gotländska företag för att börja tillverka och sälja träpellets på Gotland.

Än har det nybildade gotländska pelletsföretaget inte fått tillstånd att starta tillverkningen.

Enligt Pelletsindustrins Riksförbund ökar efterfrågan på värmepellets. Staten har också gett bidrag till den villaägare som bytt uppvärmning från olja till bland annat pellets.