Klart vilka som får bygga vattenverket

Visbys nya vattenverk kommer att kosta 30 miljoner kronor att bygga. Nu har tekniska nämnden godkänt upphandlingen av entreprenaden, där två fastlandsföretag tillsammans med Enbloms Gräv och Schakt i Ronehamn bygger det nya vattenverket.

Vattenverket ska byggas vid vattenreservoaren i Bingeby och kommer att förse hela Visby med vatten från och med sommaren 2008. Vid vattenverket ska vatten från Tingstäde blandas med grundvatten från annat håll, och det kommer att ge staden en jämnare kvalité på vattnet.

För att det ska bli möjligt måste kommunen också bygga om vattennätet i staden för tio miljoner kronor. Då knyts Visbys södra delar ihop med de norra, och på norr slipper de boende problemet med varmt och starkt klorerat vatten på sommaren.