Mörka gator kommunens fel

Kommunen har fått ta emot många klagmål för att det saknas gatubelysning, både söder och norr om Visbys stadskärna. Det är kommunens eget fel att det är mörkt där nu, säger tekniska nämndens vice ordförande centerpartisten Kjell Skalberg.

De som bor ut mot Snäck får vänta på ljus ytterligare ett tag, men boende längs Högklintsvägen ska få tillbaka belysningen, något som ska ske under 2007 och beräknas kosta 1,5 miljoner kronor.

Men för att tekniska nämndens budget under nästa år ska klara av det måste de skjuta annat på framtiden. Antagligen blir det trafikproblemen vid Allégatan som kommer att lösas vid senare tillfälle, bland annat den planerade rondellen vid Stora törnekvior.

Förutom att få ordning på gatubelysningen längs med vägen till Högklint har tekniska nämnden även fått önskemål från boende i de nybyggda husen vid Snäck och Talludden i norra Visby. De vill både ha busslinje och gatubelysning, men där blev det nej för tillfället i tekniska nämnden.

Jonas Neuman
Jonas.Neuman@sr.se