Amanda får 111 000 kronor i bidrag

Kvinnojouren Amanda får 111 000 kronor från länsstyrelsen för att öka stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Pengarna ska dels användas för en bildterapeut som ska få barnen att uttrycka sina känslor, dels ge kvinnojourens personal mer utbildning i att hantera svåra situationer som kan uppstå i jourarbetet.