Köttproducenter kan få bidrag

Kommunen har beviljat ekonomiskt stöd till projektet ”Samverksansbolag KRAV”, som syftar till att bilda ett samverkansbolag för ekologiska köttproducenter på Gotland.

Bolaget ska sköta kontakten mellan producenterna och dom som förädlar eller säljer det ekologiska köttet, alltså vara en kanal utåt för lantbrukarna.

Enligt beslutet kan projektet få upp emot 40 000 kronor.