Tolv hektar i Bäl blir skyddad skog

Ett tolv hektar stort skogsområde vid Gute i Bäl blir biotopskyddat område.

Länsstyrelsen, som bestämt att skogen ska biotopskyddas, anser att den är en äldre naturskogsart och att man därför inte får göra saker som kan skada naturmiljön.