Rekordförsök Gotland Runt

Nu görs ett nytt rekordförsök att med en trimaran segla Gotland runt på mindre än 24 timmar.

Det är skepparen Isabelle Munsgård med en mycket erfaren besättning som ska försöka med snabbseglingen från Sandhamn, runt Gotland motsols, och sen tillbaka till Sandhamn igen. Det tidigare rekordet är strax under 36 timmar.

Rekordförsöket kommer att genomföras någon gång mellan den 1 och 6 december.