Gotlandsflis ska göra pellets

Gotlandsflis fabrik i Klintehamn planerar att till sommaren börja tillverka värmepellets.

Tillsammans med företaget Ownpower och företaget Torkapparater bildar de ett nytt bolag kallat Gotlands Värmepellets AB.

De satsar sammanlagt 12 till 15 miljoner kronor för att bygga upp verksamheten. Vd i det nya bolaget blir Göran Bylund.

Företaget har ännu inte fått tillstånd att starta, men ser inte det som något bekymmer eftersom det inte blir några mer utsläpp då verksamheten utnyttjar de anläggningar som redan finns.