Gotland får huvudroll i internationell miljöfilm

Gotland får en central roll i en internationell TV-film och video om förnyelsebar energi som spelas in i höst. -Filmprojektet ger Gotland bra reklam och ökade möjligheter att få ännu mera bidrag. Det här visar dessutom att Gotland ligger i framkant inom miljö- och energiarbetet, säger Bertil Kintbom på tekniska förvaltningen. Bland annat kommer Almedalsbiblioteket, vätgasdriven busskollektivtrafik och vindkraftssatsningar till havs att filmas. Filmprojektet leds av ett belgiskt företag med EU-pengar som stöd.