Något färre byggjobb i sommar

Den öppna arbetslösheten bland öns byggnadsarbetare ökade något under juli månad. Av öns 780 byggnadsarbetare var då 47 utan arbete, vilket motsvarar 6 procent. Arbetslösheten bland byggnadsarbetare är dock fortfarande lägre än den varit de senaste somrarna. Högst byggarbetslöshet har Norrbotten med drygt 13 procent. I Stockholm är byggarbetslösheten lägst med 2,7 procent.