Övervakar hemlig avlyssning

Den förre lagmannen på Gotland, Sture Stenström, föreslås bli offentligt ombud i ärenden som rör hemlig telefonavlyssning och hemlig kameraövervakning.

Det betyder att när Gotlands tingsrätt fattar beslut om polisen ska få avlyssna telefoner eller fotografera misstänkta ska han företräda de som kan drabbas av detta och komma med synpunkter på hur andra än de som polisen misstänker för brott kan drabbas av telefonavlyssningen.

Förra året beslutade Gotlands tingsrätt om hemlig telefonavlyssning fem gånger, bland annat i undersökningen kring dubbelmordet i Fröjel. Tre av de fem telefonavlyssningarna ledde inte fram till något resultat. Två gånger sa tingsrätten nej till avlyssning.