45 miljoner i vinst för Gotlandsbolaget

Gotlandsbolaget redovisar en vinst efter finansnetto på 45 miljoner kronor för årets sex första månader. Under motsvarande period i fjol var vinsten 37 miljoner kronor.
I årets resultat ingår en vinst från försäljning av fartyg på 20 miljoner kronor. Omsättningen föll från 466,7 miljoner kronor till 428,0 miljoner kronor, enligt delårsrapporten. Dotterbolaget Destination Gotland visar däremot ett underskott på tio miljoner för årets första tolv månader. Förra året var underskottet drygt 20 miljoner kronor. Av delårsrapporten framgår också att bolaget tecknat avtal med ett koreanskt varv om nybygge av ett tankfartyg som ska levereras om två år. Bolaget har fram till april i år återköpt aktier till ett sammanlagt värde av drygt 50 miljoner kronor.