Säljer gymnasieskola för 8,2 miljoner

Kommunstyrelsen beslutade på torsdagen att säga ja till ett par större fastighetsaffärer.

Den ena gäller försäljning av mark och byggnader i Klintehamn till Donnergymnasiet, som hittills hyrt lokalerna av kommunen. Nu säljer kommunen fastigheten för 8,2 miljoner kronor till Donnergymnasiet, förutsatt att kommunfullmäktige godkänner affären.