Fler hyreslägenheter byggs i Visby

Gotlands kommunstyrelse har godkänt ett markanvisningsavtal för kvarteret Såpsjudaren i Terra Nova, där det finns planer på att bygga uppemot 150 hyreslägenheter.

I en första etapp ska det byggas 90 lägenheter, men det brådskar med byggstarten eftersom regeringen ändrat på ränte- och investeringsbidragen för bostadsbyggen från årsskiftet. Kommunstyrelsen säger att den är glad för att det finns intressenter som är villiga att bygga hyreslägenheter. Hyreslägenheterna ska vara två- tre- och fyrarummare.