Ny elkabel behövs för ny energiplan

Gotlands kommunstyrelsen har beslutat att godkänna en uppdatering av energiplanen som ska göra Gotland allt mer självförsörjande på energi. För detta krävs dock att en tredje elkabel byggs.

Den tredje elkabeln måste byggas mot Baltikum eller det svenska fastlandet, för att kunna skicka iväg elkraften från vindkraftverken.

Vindkraftens utbyggnad försvåras dock av att militären tänker behålla stora delar av Tofta skjutfält, där kommunen tänkt att en stor del av utbyggnaden skulle ske. Här ställs arbetstillfällen från vindkraften mot dem som följer med hemvärnets övningar på Toftafältet och kommunpolitikerna är bekymrade, men kan inte göra så mycket eftersom försvaret har en prioriterad ställning.

Samma typ av problem finns också på andra håll i landet, konstaterar kommunpolitikerna.