Skärpta krav för att vara Bra Miljöval

Nu skärper Svenska Naturskyddsföreningen kraven för miljömärkningen Bra Miljöval.
Till exempel kommer fosfater inte längre vara tillåtna i varor som är märkta Bra Miljöval.

Enligt Narurskyddsföreningen, är det en självklar utveckling att inte tillåta fosfater när det finns bättre alternativ, särskilt med tanke på Östersjöns akuta situation.