Förslag på nytt inlopp i Visby hamn

Hamnkontoret i Visby arbetar just nu med ett förslag som skulle kunna underlätta för kryssnings- och färjetrafiken att ta sig in i Visby hamn sommarrtid.

Förslaget går ut på att göra ett nytt inlopp till Visby hamn och låta fritidsbåtar och kryssningsbåtarnas barkasser ta sig in i hamnen genom ett nytt hål i norra piren,

Öppningen i piren måste skyddas rör vinterstormar med vågbrytare, eller kanske en form av luckor som stängs på vintern, säger kommunens projektingenjör Bertil Klintbom.

Det gäller att behålla kryssningstrafiken, samtidigt som vraken utanför Visby hamn inte får skadas av kryssningsfartygens ankare.

I visionen ingår också en sommarkryssningskaj på utsidan av norra vågbrytaren, som används enbart på somrarna där fartyg med 10-12 meters djupgående skulle kunna tas in.